Beranda » NISN

NISN

Iklan

TP. 2011/2012

 

Kelas : IX A
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7685 9953092525 Ach. Fazri L
2 7686 9963056317 Adit Suryanto L
3 7687 9953054371 Ahmad Jais L
4 7689 9960110990 Ahmad Sukron L
5 7690 Akbar Nurul Kahfi L
6 7691 9972996243 Akhmad Wahyu Nur L
7 7692 9973034501 Akhmad Makhmud L
8 7693 9973019508 Akhmad Nu’man Kafi L
9 7694 9963116147 Akib Muamar L
10 7695 9963097599 Amri Rifangi L
11 7696 9973030271 Arbangun Mas Alawi L
12 7698 9973014791 Aulia Khusnul Aziz L
13 7699 9953053442 Budi Setiawan L
14 7701 9953090930 Faizal Yahya L
15 7702 9963119977 Ibnu Solih L
16 7703 9942912138 Ikhsan Karomi L
17 7704 9982971665 Ilzam Muzakki L
18 7705 9963135527 Khoerul Umam L
19 7707 9973034515 M. Khasani L
20 7708 9973017708 Miftakhul Vauzi L
21 7709 9973031321 Moh. Fatah Yasir L
22 7710 Moh. Muhdi L
23 7711 9972996198 Mohamad Anwar Maftuh L
24 7712 9942976208 Mohamad Khozinulloh L
25 7713 9973017709 Mohammad Saeful anwar L
26 7714 9963119322 Muh Mahbub Fuadi L
27 7715 9963131072 Muh. Zuhdi L
28 7717 9963134851 Muhammad Rifqianto L
29 7748 9953054895 Chavid Fadilah L
30 7750 9973019559 Farkhan Jalaludin L
31 7751 Fatkhanudin Ngabas L
32 7752 9973012754 Hasannudin L
33 8183 Ahmad Abdani L
Kelas : IX B
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7718 Muhilal Amri L
2 7719 9973013244 Mukh. Khasinudin L
3 7720 9942933533 Nur Afifudin L
4 7721 9973014406 Nur Fauzi L
5 7722 9963113237 Sarifudin L
6 7724 9942973294 Suweji L
7 7726 9963135727 Teguh Rahmadi L
8 7727 9973030253 Yuliawan Aji Pangestu L
9 7728 9973012788 Zaenur Rofik L
10 7729 Eko Nugroho L
11 7866 M. Maqdum Zuhri L
12 7730 9972994057 Abdul Cholil L
13 7731 9972995778 Ade Sarotun L
14 7732 9963113204 Adi Kurniawan L
15 7734 9963130347 Ah. Muhnilabib L
16 7735 Ahmad Awaludin L
17 7736 9963094132 Ahmad Faizun L
18 7737 9963136210 Ahmad Ni’am L
19 7738 9963119745 Ahmad Saefudin L
20 7739 Ainul Yaqien L
21 7740 9000216383 Alfan Fauzan L
22 7741 9963134122 Amin Mahmud L
23 7742 9972994992 An’nas Syam Wiguno L
24 7743 9963119745 Arif Maulana L
25 7744 9973018768 Az Zukhruf Zaman L
26 7745 9973037635 Bibit Lutfi Abdillah L
27 7746 9963094137 Bisri Mustofa L
28 8044 9963117864 Muhamad Bahrun L
29 7753 9953077799 Heru Prasetiyo L
30 7754 9963110734 Ibnu Samsul Fauzi L
31 7755 9963134626 Irwan Ardiansah L
32 7756 Khanifur Rokhman L
33 8191 Jamal Subardani L
Kelas: IX C
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7757 9973019098 Moh Fatchurrohman Achmadi L
2 7758 Moh. Firdaus Ulul Albab L
3 7759 9963137312 Muhammad Hafid Amrulloh L
4 7760 9972994528 M. Ngabdul Hamid L
5 7761 Mahmudin L
6 7762 9972994528 Moch. Barkah Yunus L
7 7764 9972996498 Moh. Supardan L
8 7765 9953075156 Mohamad Burhanudin L
9 7766 9961971691 Muhammad Taqiyuddin L
10 7767 9942959583 Mukh. Syahid Mustangali L
11 7768 9963139094 Mus Ahmad Hasan Akmal L
12 7769 9963097339 Muti’urrohman L
13 7770 9973019527 Teguh Pambudi L
14 7771 9963134635 Triono L
15 7772 9963119465 Yogi Kurniawan L
16 7773 Ade Sugesti L
17 7869 Sahrul Mubarok L
18 7875 Rudianto Ashari L
19 7775 9963134839 Amriyatul Bakhiroh P
20 7776 9963119966 Apri Rinawati P
21 7777 9973032093 Aprillya Hidayah P
22 7778 Arima Gismalaely P
23 7779 9963134793 Asih Angraeni P
24 7780 9953091337 Eka Setiowati P
25 7781 9968294804 Faridatun Ma’munah P
26 7782 9963119299 Fitri Yulianingsih P
27 7783 9973031551 Gustina Khomsati P
28 7784 9953075626 Heni Mulyati P
29 7785 9972994464 Indah Uswatun Khasanah P
30 7786 9963136296 Is’mi Umu Sangadah P
31 7787 9982938185 Isnatul Oksianti P
32 7788 9963119303 Keri Ratnasari P
33 7789 9973012107 Laila Tasrifah P
34 7790 9953071269 Lina Niati P
Kelas: IX D
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7791 9963134013 Meilia Indah Sari P
2 7792 9963136302 Melia Sapta Rizkiandari P
3 7793 9963139560 Mustika Ma’unatun N P
4 7794 9953051813 Nangimatus Sangadah P
5 7795 9972994141 Ngafiyatun Umah P
6 7796 9972996716 Nur Tri Malasari P
7 7797 9973019005 Nuril Dwi Fatmah P
8 7798 9963095784 Nuriyanah P
9 7799 9000216502 Nurti Saroh P
10 7800 9973018426 Okta Annisa Solekhah N P
11 7801 9000216502 Rijsa Ahlal Syah P
12 7802 9932832776 Rohmatul Hani P
13 7803 9972996318 Rohyani P
14 7804 9963139044 Rosikhatul Uhwah P
15 7805 9973015498 Sifa Urrohmah P
16 7806 9963117341 Siti Laelatul Badriyah P
17 7807 9963119311 Siti Mu’arifah P
18 7808 9963134922 Siti Nur Azizah P
19 7809 9963117873 Siti Rofingatun P
20 7810 9968294819 Siti Yatimah P
21 7811 9973012782 Sulistiorini P
22 7812 9942971918 Titi Laeliyah P
23 7813 9953077779 Wahyu Setianingsih P
24 7814 9942971920 Yeni Ari Mahtuti P
25 7876 Halimatussa’diyah P
26 7815 9972994117 Aliffa Oktia Sari P
27 7816 9953078907 Arina Aslah P
28 7817 9978096348 Dwi Nur Azizah P
29 7818 9972997363 Eka Aprilia P
30 7819 9963136294 Eka Septiana Anggraini P
31 7820 9973015993 Endah Fajarningsih P
32 7821 9963137438 Farkhatul Mustafida P
Kelas: IX E
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7822 9963094139 Fifi Oktafiani Wahidah P
2 7823 99633034315 Fiki Riyanti P
3 7824 9963135522 Homsatu Rofikoh P
4 7825 9963133495 Husana Fadlilah P
5 7826 9973033764 Intan Kusuma W P
6 7828 9953053631 Iswatun Hikmah P
7 7829 9973019198 Khikmaturrisqi P
8 7830 9972994525 Khodijatul Latifah P
9 7831 9973018579 Laeli Nur Hidayah P
10 7832 9973019208 Laeli Nur Rohmah P
11 7834 9963119205 Muniriasih P
12 7835 9963131073 Mutohhiroh P
13 7836 9963095270 Nur Janah P
14 7837 9973037657 Nurhabibah P
15 7839 9953077763 Oktariya Fatma P
16 7840 9973019007 Qotrotun Nafisatiz Z P
17 7841 9973017941 Refa Cahya El Amanah A P
18 7842 9973014410 Rizqy Angguntika S P
19 7843 9973034332 Roihhatul Jannah P
20 7844 9973032102 Rosi Octaviani P
21 7845 9963135548 Setia Ningsih P
22 7846 9953077689 Siti Nurhayati Arifin P
23 7848 9963113244 Suryaningsih P
24 7849 9973016021 Tri Faikoh P
25 7850 9000216547 Umi Azizah P
26 7851 9963097369 Wafiq Khasinati P
27 7852 9978096353 Winda Kumala Sari P
28 7853 9953077780 Yuyun Yuliana P
29 7863 Nur Hasanah Hidayati P
30 7867 Susiyanti P
31 7878 9973018735 Sanichal Aulia P
32 8042 9973030007 Siti Nur Rohmah P
33 8047 Adini Khoerunnisa P
Kelas : IX A
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7685 9953092525 Ach. Fazri L
2 7686 9963056317 Adit Suryanto L
3 7687 9953054371 Ahmad Jais L
4 7689 9960110990 Ahmad Sukron L
5 7690 Akbar Nurul Kahfi L
6 7691 9972996243 Akhmad Wahyu Nur L
7 7692 9973034501 Akhmad Makhmud L
8 7693 9973019508 Akhmad Nu’man Kafi L
9 7694 9963116147 Akib Muamar L
10 7695 9963097599 Amri Rifangi L
11 7696 9973030271 Arbangun Mas Alawi L
12 7698 9973014791 Aulia Khusnul Aziz L
13 7699 9953053442 Budi Setiawan L
14 7701 9953090930 Faizal Yahya L
15 7702 9963119977 Ibnu Solih L
16 7703 9942912138 Ikhsan Karomi L
17 7704 9982971665 Ilzam Muzakki L
18 7705 9963135527 Khoerul Umam L
19 7707 9973034515 M. Khasani L
20 7708 9973017708 Miftakhul Vauzi L
21 7709 9973031321 Moh. Fatah Yasir L
22 7710 Moh. Muhdi L
23 7711 9972996198 Mohamad Anwar Maftuh L
24 7712 9942976208 Mohamad Khozinulloh L
25 7713 9973017709 Mohammad Saeful anwar L
26 7714 9963119322 Muh Mahbub Fuadi L
27 7715 9963131072 Muh. Zuhdi L
28 7717 9963134851 Muhammad Rifqianto L
29 7748 9953054895 Chavid Fadilah L
30 7750 9973019559 Farkhan Jalaludin L
31 7751 Fatkhanudin Ngabas L
32 7752 9973012754 Hasannudin L
33 8183 Ahmad Abdani L
Kelas : IX B
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7718 Muhilal Amri L
2 7719 9973013244 Mukh. Khasinudin L
3 7720 9942933533 Nur Afifudin L
4 7721 9973014406 Nur Fauzi L
5 7722 9963113237 Sarifudin L
6 7724 9942973294 Suweji L
7 7726 9963135727 Teguh Rahmadi L
8 7727 9973030253 Yuliawan Aji Pangestu L
9 7728 9973012788 Zaenur Rofik L
10 7729 Eko Nugroho L
11 7866 M. Maqdum Zuhri L
12 7730 9972994057 Abdul Cholil L
13 7731 9972995778 Ade Sarotun L
14 7732 9963113204 Adi Kurniawan L
15 7734 9963130347 Ah. Muhnilabib L
16 7735 Ahmad Awaludin L
17 7736 9963094132 Ahmad Faizun L
18 7737 9963136210 Ahmad Ni’am L
19 7738 9963119745 Ahmad Saefudin L
20 7739 Ainul Yaqien L
21 7740 9000216383 Alfan Fauzan L
22 7741 9963134122 Amin Mahmud L
23 7742 9972994992 An’nas Syam Wiguno L
24 7743 9963119745 Arif Maulana L
25 7744 9973018768 Az Zukhruf Zaman L
26 7745 9973037635 Bibit Lutfi Abdillah L
27 7746 9963094137 Bisri Mustofa L
28 8044 9963117864 Muhamad Bahrun L
29 7753 9953077799 Heru Prasetiyo L
30 7754 9963110734 Ibnu Samsul Fauzi L
31 7755 9963134626 Irwan Ardiansah L
32 7756 Khanifur Rokhman L
33 8191 Jamal Subardani L
Kelas: IX C
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7757 9973019098 Moh Fatchurrohman Achmadi L
2 7758 Moh. Firdaus Ulul Albab L
3 7759 9963137312 Muhammad Hafid Amrulloh L
4 7760 9972994528 M. Ngabdul Hamid L
5 7761 Mahmudin L
6 7762 9972994528 Moch. Barkah Yunus L
7 7764 9972996498 Moh. Supardan L
8 7765 9953075156 Mohamad Burhanudin L
9 7766 9961971691 Muhammad Taqiyuddin L
10 7767 9942959583 Mukh. Syahid Mustangali L
11 7768 9963139094 Mus Ahmad Hasan Akmal L
12 7769 9963097339 Muti’urrohman L
13 7770 9973019527 Teguh Pambudi L
14 7771 9963134635 Triono L
15 7772 9963119465 Yogi Kurniawan L
16 7773 Ade Sugesti L
17 7869 Sahrul Mubarok L
18 7875 Rudianto Ashari L
19 7775 9963134839 Amriyatul Bakhiroh P
20 7776 9963119966 Apri Rinawati P
21 7777 9973032093 Aprillya Hidayah P
22 7778 Arima Gismalaely P
23 7779 9963134793 Asih Angraeni P
24 7780 9953091337 Eka Setiowati P
25 7781 9968294804 Faridatun Ma’munah P
26 7782 9963119299 Fitri Yulianingsih P
27 7783 9973031551 Gustina Khomsati P
28 7784 9953075626 Heni Mulyati P
29 7785 9972994464 Indah Uswatun Khasanah P
30 7786 9963136296 Is’mi Umu Sangadah P
31 7787 9982938185 Isnatul Oksianti P
32 7788 9963119303 Keri Ratnasari P
33 7789 9973012107 Laila Tasrifah P
34 7790 9953071269 Lina Niati P
Kelas: IX D
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7791 9963134013 Meilia Indah Sari P
2 7792 9963136302 Melia Sapta Rizkiandari P
3 7793 9963139560 Mustika Ma’unatun N P
4 7794 9953051813 Nangimatus Sangadah P
5 7795 9972994141 Ngafiyatun Umah P
6 7796 9972996716 Nur Tri Malasari P
7 7797 9973019005 Nuril Dwi Fatmah P
8 7798 9963095784 Nuriyanah P
9 7799 9000216502 Nurti Saroh P
10 7800 9973018426 Okta Annisa Solekhah N P
11 7801 9000216502 Rijsa Ahlal Syah P
12 7802 9932832776 Rohmatul Hani P
13 7803 9972996318 Rohyani P
14 7804 9963139044 Rosikhatul Uhwah P
15 7805 9973015498 Sifa Urrohmah P
16 7806 9963117341 Siti Laelatul Badriyah P
17 7807 9963119311 Siti Mu’arifah P
18 7808 9963134922 Siti Nur Azizah P
19 7809 9963117873 Siti Rofingatun P
20 7810 9968294819 Siti Yatimah P
21 7811 9973012782 Sulistiorini P
22 7812 9942971918 Titi Laeliyah P
23 7813 9953077779 Wahyu Setianingsih P
24 7814 9942971920 Yeni Ari Mahtuti P
25 7876 Halimatussa’diyah P
26 7815 9972994117 Aliffa Oktia Sari P
27 7816 9953078907 Arina Aslah P
28 7817 9978096348 Dwi Nur Azizah P
29 7818 9972997363 Eka Aprilia P
30 7819 9963136294 Eka Septiana Anggraini P
31 7820 9973015993 Endah Fajarningsih P
32 7821 9963137438 Farkhatul Mustafida P
Kelas: IX E
Nomor Nama Lengkap L / P
Urt Induk NISN
1 7822 9963094139 Fifi Oktafiani Wahidah P
2 7823 99633034315 Fiki Riyanti P
3 7824 9963135522 Homsatu Rofikoh P
4 7825 9963133495 Husana Fadlilah P
5 7826 9973033764 Intan Kusuma W P
6 7828 9953053631 Iswatun Hikmah P
7 7829 9973019198 Khikmaturrisqi P
8 7830 9972994525 Khodijatul Latifah P
9 7831 9973018579 Laeli Nur Hidayah P
10 7832 9973019208 Laeli Nur Rohmah P
11 7834 9963119205 Muniriasih P
12 7835 9963131073 Mutohhiroh P
13 7836 9963095270 Nur Janah P
14 7837 9973037657 Nurhabibah P
15 7839 9953077763 Oktariya Fatma P
16 7840 9973019007 Qotrotun Nafisatiz Z P
17 7841 9973017941 Refa Cahya El Amanah A P
18 7842 9973014410 Rizqy Angguntika S P
19 7843 9973034332 Roihhatul Jannah P
20 7844 9973032102 Rosi Octaviani P
21 7845 9963135548 Setia Ningsih P
22 7846 9953077689 Siti Nurhayati Arifin P
23 7848 9963113244 Suryaningsih P
24 7849 9973016021 Tri Faikoh P
25 7850 9000216547 Umi Azizah P
26 7851 9963097369 Wafiq Khasinati P
27 7852 9978096353 Winda Kumala Sari P
28 7853 9953077780 Yuyun Yuliana P
29 7863 Nur Hasanah Hidayati P
30 7867 Susiyanti P
31 7878 9973018735 Sanichal Aulia P
32 8042 9973030007 Siti Nur Rohmah P
33 8047 Adini Khoerunnisa P
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: